Изложба

Бразил 2015 година

изложба

2015 Турција

изложба

2016 Колумбија

изложба

2017 Automechanika Шангај

изложба

2017 Кенија

изложба

2017 Кантонски саем

изложба

2018 Automechanika Шангај

изложба

2019 Automechanika Шангај

изложба

Во иднина активно ќе учествуваме на изложби ширум светот!